خوش آمدگویی
   به

   سامانه امور دانشجویی

   موسسه آموزش عالی علامه مجلسی

   خوش آمدید

آخرین اخبار

درباره ما

عنوان پروژه :

  طراحی سایت پرتال دانشگاهی
برنامه نویسان :

مدیریت:

  مهندس جعفر شقاقی

سامانه رزرو غذا:

  خانم مهندس مریم خدادادی، مهندس جلیل رسولخانی، مهندس جعفر شقاقی

سامانه رزرو کتاب:

  خانم مهندس مریم خدادادی، مهندس جلیل رسولخانی، مهندس جعفر شقاقی

ارزشیابی اساتید:

  خانم مهندس مریم نوروزی، خانم مهندس مهسا رضوان جو، مهندس جعفر شقاقی

سرویس ایاب و ذهاب:

  مهندس جعفر شقاقی

تجدید نظر نمره:

  مهندس جعفر شقاقی

طراح صفحات :

  مهندس جعفر شقاقی

تشکر فراوان از :

  جناب آقای دکتر الهی
  سرکار خانم مهندس نقده فروشها
  جناب آقای مهندس کریمی
  جناب آقای مهندس شاعری
  و همه کسانی که ما را یاری کردند

تاريخ :

  تابستان 1391
    Shaghaghi353@gmail.com